czwartek, 5 maja 2016

Niepublikowane scenyWspom­nienia zniek­ształcają per­spek­tywę, a te naj­bar­dziej żywe pot­ra­fią uni­ces­twić czas.
Pot­raktuj lek­turę tak jak wyp­rawę w niez­na­ne. Po­ruszaj się bez ma­py, ry­suj za to własną, w miarę jak po­suwasz się naprzód.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz